Challenge_01.jpg

התמודדות עם חסמים לבחירה בדיור מוגן

הגדלת האטרקטיביות של הבחירה בדיור מוגן, באמצעות הבנה מעמיקה של קהל היעד ושיפור השירות עבורו

האתגר

בבית בלב זיהו שמבוגרים רבים מתנגדים לאפשרות של דיור מוגן, על אף שביעות הרצון הגבוהה של הדיירים. יצאנו לפרויקט זה כדי להבין מהן הסיבות שבגללן מבוגרים נמנעים מבחירה בשירות, וכיצד להתמודד איתן.

Desert Portrait
DSC01135 2_3.jpg

המחקר

לשם התמודדות עם האתגר, יצאנו למחקר עומק בו נערכו מעל 50 ראיונות ותצפיות עם בני 75+ מרחבי הארץ. מחקר זה אפשר התבוננות אינטימית על מציאות חייהם של בני הגיל השלישי, והבנה רחבה של צרכיהם ושאיפותיהם. במפגשים עם הקהל חזרו ועלו מספר צרכים משמעותיים אשר מלווים את בני הגיל המבוגר, וכן החשש שהחיים בדיור מוגן מתנגשים עם צרכים אלו. לדוגמה, התחושה שהמעבר יפגע באפשרות לביטוי הזהות האישית. לאחר ביצוע סקר עם הקהל לבדיקת המסקנות, הוגדרו על בסיסן ארבעה חסמים מרכזיים לבחירה בדיור מוגן.

פיתוח פתרונות

כשבידינו ממצאי המחקר, יצאנו לסדנת Ideation לפיתוח מענים ביחד עם עובדי ומנהלי בית בלב. הסדנה העלתה מעל מאה פתרונות יצירתיים אך קונקרטיים , וביניהם חידושים בשירות הקיים, שירותים חדשים ומהלכים שיווקיים. כל אלו הותאמו למאפיינים הייחודיים של הקהל, ולחסמים המונעים ממנו לבחור בדיור מוגן. מתוכן, נבחרו ביחד עם הארגון הפתרונות המוצלחים ביותר.

DSC01696_1.jpg
mary-blackwey-1vdTCSkv6HU-unsplash_edited.jpg

התוצאה

מאגר של מעל ארבעים פתרונות חדשניים אשר שמים במרכז את הצרכים של בני הגיל השלישי. הפתרונות נובעים מהסתכלות רעננה על המשאבים והשירותים הקיימים בבית בלב והתאמתם להבנה החדשה של קהל היעד. לדוגמה, הוחלט להסב חללים פנויים למרחבים המתמקדים בצרכים ושאיפות של דיירים, הנובעים מזהויות ייחודיות להם. ביחד, פתרונות אלו הופכים את השירות לאטרקטיבי יותר עבור דיירים פוטנציאליים.

בימים אלו הפתרונות הנבחרים מוטמעים בתכניות העבודה של בית בלב ונמצאים בשלבים שונים של הוצאה לפועל.