DSCN0762_1.jpg

ליווי פיתוח מערכת חדשה לניתוחי קטרקט

זיהוי ואיפיון צרכי המשתמשים העתידיים במסגרת תהליך פיתוח מערכת חדשה לניתוח

רקע

חממת החדשנות בבית החולים בילינסון מלווה אנשי צוות רפואי בעת פיתוח פתרונות פורצי דרך. כחלק משיתוף פעולה עימה, חברנו למנתח עיניים עם רעיון מהפכני למערכת חדשה לניתוחי קטרקט. בשלביו הראשונים של התהליך, תיקף המנתח את הצורך הקליני וכן את ההיתכנות הטכנולוגית של הפתרון. עם זאת, נקודת מבטם של המנתחים שיתמשו במערכת נעדרה מתהליך הפיתוח. מטרת פרוייקט זה, היתה ״להביא לשולחן״ את צרכי המשתמשים, כעוגן הכרחי להמשך איפיון המערכת.

roman-grachev-DC9d8HYI5IQ-unsplash.jpg

הזיהוי

בשלב ראשון, בוצע לימוד מקדים של עולם התוכן, ואופיינה המערכת בקווים כלליים.

המחקר

בשלב השני, בוצע מחקר מול המנתחים. לאור סודיות הפיתוח, לא ניתן היה לחשוף את קהל המשתמשים למהות המערכת או לבעיה שהיא פותרת. לכן, פותחה מתודולוגיה מחקרית המאפשרת לזהות את צרכי המשתמשים גם בתנאים אלו. שיטה זו מתבססת על פירוק הגדרת המערכת למספר קטגוריות בסיסיות שניתן לבחון את יחס המשתמשים אליהן. עיבוד מושכל של מידע זה, מאפשר להקיש לגבי הצרכים הבסיסיים של המשתמשים מהמערכת העתידית. בהתאם, יצאנו לבדוק קטגוריות אלו על ידי ראיונות עומק עם מנתחי קטרקט וכן תצפיות עימם בעת הניתוח.

DSCN0878.JPG

התוצר

מתוך ניתוח ממצאי המחקר גובשו שני תוצרים מרכזיים:

1. ניתוח מעמיק של קונטקסט השימוש במערכת - תיאור של התנהגות המנתחים, תהליכי העבודה, סביבת הניתוח ועוד.

2. איפיון של צרכי המשתמשים מהמערכת - רשימת צרכים בקטגוריות שונות כגון: תרחיש ואופן השימוש, ממשק המשתמש, תדמית המערכת ועוד.

בנוסף, במסגרת כל אחד מתוצרים אלו ניתנה התייחסות מעמיקה לאופן בו המידע עשוי להשפיע על איפיון ופיתוח המערכת.

האימפקט

תוצרי הפרויקט תמכו ביזם במספר רבדים, כולל סיוע בגיבוש חזון ברור למערכת, ובמתן תשתית ידע יציבה לבחינת אפשרויות שונות בתהליך הפיתוח. ומעל הכל, הם מהווים רשימה ברורה ומוגדרת של סוגיות וצרכים הדורשים מענה בעת אפיון ופיתוח המוצר.

כל אלו מגדילים את סיכויי המערכת להצליח בשוק ולהתקבל בחיוב ע״י קהל המשתמשים.