הטמעת טכנולוגיות חקלאיות בהודו

שיפור עבודת צוותי השטח, דרך גישור על פערים תרבותיים

האתגר

אוניברסיטת תל אביב ו-Tata Trusts חקרו כיצד ניתן לסייע לחקלאים בדרום הודו באמצעות טכנולוגיות ישראליות. בפרויקט התגלו קשיים בתהליך איסוף המידע, אשר התבצע על ידי צוות שטח מקומי, ולא עמד בקריטריונים המדעיים הנדרשים.

המחקר

מחקר אתנוגרפי בן חודשיים שהתמקד באופן בו אנשי הצוות תופסים את תפקידם בתהליך איסוף המידע. המחקר נשען על ליווי והשתתפות פעילה בכל פעילותיהם של הצוות המקומי: ביצוע סקרים לחקלאים, עיצוב ניסויים, השתתפות בהדרכות ועוד.

התובנה

המחקר הוביל להבנה העמוקה שהצוות המקומי מחזיק בחזון שונה לפרויקט - כאנשי שטח הם שמים דגש על העבודה מול החקלאים האינדיבידואלים. הם חשים באחריות כלפי החקלאים ורווחתם, ומתקשים להתחבר למטרות המדעיות הרחבות של הפרויקט.

פיתוח הרעיון והתוצר

בכדי לשפר את תהליך האיסוף, השאיפה הייתה לחבר את תחושת האחריות לחקלאים, עם החשיבות של המידע. השוואה מועילה נמצאה בעבודתם של רופאים - קהילה מקצועית שנסמכת על איסוף מידע לרווחתם של אינדיבידואלים. בהתאם, פותחה תכנית אסטרטגית שנעזרה באנלוגיה כדי לחשוב מחדש על תהליך הצגת הידע - מנתונים מדעיים לידע שימושי שייטיב את השירות שניתן לחקלאים בזמן אמת.