robert-bye-P_9mnCLn0TU-unsplash.jpg

פיתוח כלי עזר למיפוי בעיות

פיתוח כלי עזר למיפוי בעיות ציבוריות עבור עובדי ממשלה

האתגר

כחלק ממהלך נרחב לייעול תהליכים בירוקרטיים, אגף החדשנות הממשלתי ביקש לייצר כלי עזר פשוט ויומיומי שיסייע לרגולטורים לנתח בעיות ציבוריות, ויעודד פיתוח פתרונות מדויק ומהיר.

Quote_1_2.jpg
IMG_8504_2.jpg

פיתוח הרעיון

את פיתוח העזר התחלנו עם מסמך ראשוני לניתוח בעיות שפותח על ידי הלקוח. בעזרת תהליך רעיונאות (Ideation) פיתחנו ושיפרנו גרסה ראשונית זו. הבנו שהעזר צריך להיות יעיל ולהעניק למשתמשים סיפוק מהשימוש בו. הבנו גם שעליו לעודד הסתכלות מנקודת מבט חדשה על הבעיה אותה הוא מנסה לפתור ולכן הטמענו בתוכו מתודות מעולם החשיבה העיצובית.

פרוטוטייפינג

לאורך התהליך בנינו חמישה אבות טיפוס שונים אשר נבדקו מול מספר משתמשים. התבוננות על הרגולטורים בזמן העבודה עם אבות הטיפוס אפשרה לנו לזהות ולהבין את המניעים והחסמים הפועלים עליהם. אחרי כל בדיקה ניתחנו לעומק את חווית המשתמש ועיצבנו גרסה מעודכנת בהתאם למסקנות. 

Headline_02_3.jpg
Screen Shot 2021-09-29 at 18.59.14_1.png

עיצוב המסמך

את התובנות מבדיקת אבות הטיפוס הטמענו במבנה המסמך וניסוחו וכן בבניית שפה גרפית ייעודית לכלי העזר. העיצוב של המסמך הפך אותו לכלי עזר שלם וקריא המזמין את המשתמשים להסתייע בו. בנוסף העיצוב תומך בחווית שימוש מספקת ומלאה בתחושת הצלחה וכך מגביר את הסיכוי לשימוש חוזר.

עיצוב גרפי: יערה הירש

התוצאה

כלי עזר דיגיטלי בן חמישה שלבים פשוטים שמסייע לעובדי ממשלה לנתח בעיות ציבוריות בתחום אחריותם. הכלי מאפשר למשתמשים לבחון את הבעיה מכיוונים שונים, להתרחק מתפיסות והנחות מוקדמות, ולחשוב עליה בצורה יצירתית.

Mockup_1_edited.jpg
Outcome_4.jpg

העבודה עם CONTEXT התאפיינה בגמישות. גם במישור המחשבתי, גם במבנה התהליך וגם בסיום בסבבי העיצוב. דבר שאיפשר יצירת כלי שהוא גם מועיל מהותית וגם מזמין משתמשים.

גיא מור - מנהל תחום מדיניות רגולציה,

משרד החקלאות ופיתוח הכפר