image-from-rawpixel-id-259632-jpeg.jpg

האקתון שיפור חווית הקליטה לאשפוז

זיהוי, אפיון והנגשה של אתגרים להאקתון

ההאקתון נעשה בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות של המכון הטכנולוגי חולון וארז גביש

רקע

בבית חולים שיבא רצו לקיים האקתון בנושא שיפור חווית המטופל. הם בחרו להתמקד בקליטה לאשפוז הידועה כתהליך ארוך, מבלבל ולא נעים. חברנו למחלקת חווית האדם כדי לזהות ולאפיין את נקודות הכאב המרכזיות בתהליך זה.

Sheba_hospital_in_Tel_Hashomer_-_03.jpeg
01מיון - אשפוז שוכבים - המתנה לאשפוז.jpg

המחקר

איתור נקודות הכאב נעשה בעזרת ראיונות עם אנשי הצוות ומיפוי של מסע המטופל - מרגע ההחלטה על האשפוז ועד סיום הקליטה במחלקה. המיפוי אפשר הסתכלות הוליסטית שהולידה זיהוי חדש של צרכי המטופל.

לדוגמא, גילינו שגם המלווים של המטופלים סובלים מנקודות כאב רבות, וכי לתמיכה בהם תהיה השפעה רבה על המטופלים עצמם.

אפיון האתגרים

בתהליך של מסגור ותעדוף, תובנות המחקר הוגדרו לשלושת האתגרים המרכזיים של האירוע:

  1. שיפור הבנת המטופלים והמלווים את התנהלות המערכת בתהליך הקליטה.

  2. שיפור חוויית ההמתנה שבין ההגעה למחלקה ועד הקבלה הרפואית.

  3. שיפור חוויית הקליטה לאשפוז עבור המלווה.

קבלה רפואית במחלקה פנימית.jpg
Mockup_3.jpg

התוצר

מצגת פרונטלית ומסמכים תומכים המציגים למשתתפים את אתגרי ההאקתון ואת הידע המקצועי הנדרש להתמודדות איתם. הנגשת המידע נעשתה מתוך דגש על נקודות המבט של המטופלים ונתמכה במסע לקוח ויזואלי, תמונות מבית החולים וציטוטים של מטופלים.

האימפקט

תוצרי הפרויקט היו חלק משמעותי מההאקתון ותרמו רבות להצלחתו. הם איפשרו למשתתפים להבין לעומק את האתגרים, למרות ההיכרות המועטה עם עולם התוכן וחוסר הנוכחות שלהם בשטח. על בסיס התוצרים, המשתתפים פיתחו פתרונות אמפתיים המשרתים את המטופלים ובו בזמן תואמים את יכולות בית החולים.

Mockup_1.jpg
NL6A0683_1.jpg

"Context הם מקצוענים אמיתיים, יודעים בדיוק מה הם עושים ומה צריך לעשות כדי להעמיד את הפרויקט על הרגליים. הם סבלנים מחד ויודעים לתת מסגרת זמנים מאידך."

לילך שוימר-רוטשילד, סגנית מנהלת

היחידה לשירות וחווית האדם