top of page

המטרה

המחקר

פיתוח הפתרונות

התוצאה

מסמך המגדיר את ה״קול והסגנון״ של נוער בית אבי חי. על בסיסו נכתבו בריפים למגוון תוצרים שיווקיים, שהועברו לאנשי גרפיקה, כתיבה ווידאו. 


במסגרת הפרויקט ליוונו את הלקוח בעבודה מול הספקים השונים במטרת לוודא כי שפת המותג נשמרת וכי כל תוצר שמתקבל תואם את הקול והסגנון הייחודיים של נוער בית אבי חי. התוצרים של מהלך זה כללו עיצוב והפקה של שפה גרפית חדשה, סלוגן, סדרת סרטונים ותוכנייה.

בית אבי חי הוא מרכז לתרבות יהודית-ישראלית המתמקד בפיתוח תוכן מקורי ובהפקתו, מתוך מטרה לחשוף את הקהל אל עושר התרבות והמחשבה היהודית-ישראלית. 


יחד עם צוות הארגון יצאנו למהלך אסטרטגי, במטרה להגדיל את מספר המשתתפים בתוכניות של מחלקת הנוער. במהלך הגדרנו מחדש את מהות הארגון ומטרותיו, זיהינו את קהל היעד הרלוונטי לתוכניות, וגיבשנו הצעת ערך חדשה - "עיסוק בזהות ומרכיביה כמוביל לצמיחה אישית״.

כשמול עיננו נמצאות תובנות המחקר, יצאנו לסדנת Co-Creation בהשתתפות הנהלת הארגון, מנחי התוכנית ובני נוער. בסדנה פיתחנו מסר שיווקי חדש המדגיש את הצעת הערך של התוכניות עבור בני ובנות הנוער ומשקף את החזון של הארגון. המסר תורגם לשפה גרפית וטקסטואלית הפונה באופן מדויק ואפקטיבי לקהל היעד.

שם הלקוח:

בית אבי-חי

שם הפרוייקט:

מיתוג למרכז ״נוער בית אבי חי״ באמצעות שילוב נקודת המבט של קהל היעד

בעזרת ראיונות עם קהל היעד ותצפיות בפעילות של הארגון, חיפשנו תשובה לשאלה: מהי צמיחה אישית עבור הנוער? גילינו כי הנערות והנערים מחפשים לפגוש נקודות מבט חדשות המאפשרות להם לבחון ולפתח את זהותם. ראינו כי הם מוצאים ערך במורכבות, ומחפשים אותה. תובנה זו הפכה למרכז המסגור החדש של פעילות הארגון.

בית אבי-חי

בית אבי-חי

מקרה מבחן

#6

מיתוג למרכז ״נוער בית אבי חי״ באמצעות שילוב נקודת המבט של קהל היעד

bottom of page