top of page

המטרה

המחקר

פיתוח הפתרונות

התוצאה

כלי עזר דיגיטלי בן חמישה שלבים פשוטים שמסייע לעובדי ממשלה לנתח בעיות ציבוריות בתחום אחריותם. הכלי מאפשר למשתמשים לבחון את הבעיה מכיוונים שונים, להתרחק מתפיסות והנחות מוקדמות, ולחשוב עליה בצורה חדשה ויצירתית."העבודה עם CONTEXT התאפיינה בגמישות. גם במישור המחשבתי, גם במבנה התהליך וגם בסיום בסבבי העיצוב. דבר שאיפשר יצירת כלי שהוא גם מועיל מהותית וגם מזמין משתמשים."


גיא מור- מנהל תחום מדיניות רגולציה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

כחלק ממהלך נרחב לייעול תהליכים בירוקרטיים, אגף החדשנות הממשלתי ביקש לייצר כלי עזר פשוט ויומיומי שיסייע לרגולטורים לנתח בעיות ציבוריות, ויעודד פיתוח פתרונות מדויק ומהיר.

בתהליך הפיתוח בנינו חמישה אבות טיפוס, אותם בדקנו מול מספר משתמשים. התבוננות על הרגולטורים בזמן העבודה עם אבות הטיפוס, אפשרה לנו לזהות את המניעים והחסמים הפועלים עליהם. אחרי כל בדיקה ניתחנו לעומק את חווית המשתמש ובעקבותיה עיצבנו גרסה מעודכנת. את התובנות מהבדיקות הטמענו במבנה המסמך, בניסוחו ובבניית השפה הגרפית שלו. על מנת לעודד חשיבה יצירתית, שילבנו בעזר מתודות מעולם החשיבה העיצובית. 


העיצוב של המסמך הפך אותו לכלי עזר שלם וקריא המזמין את המשתמשים להסתייע בו. בנוסף, העיצוב מעצים את חווית ההצלחה ובכך מגביר את הסיכוי לשימוש חוזר בעזר. 


עיצוב גרפי: יערה הירש

שם הלקוח:

משרד החקלאות

שם הפרוייקט:

פיתוח כלי עזר למיפוי בעיות ציבוריות עבור עובדי ממשלה

יצאנו לדרך כשבידינו מסמך ראשוני שפותח על ידי הלקוח. בתהליך של רעיונאות (Ideation) חיפשנו דרכים להגדלת האפקטיביות של העזר ככלי לניתוח מגוון רחב של בעיות. ראינו שהעזר יכול לאפשר למשתמשים להסתכל על הבעיה מנקודת מבט רעננה, ובכך לקדם באופן משמעותי את מציאת הפתרון. בנוסף, הבנו שיש לשפר את חווית השימוש בעזר, לכן שמנו לעצמנו למטרה להעניק למשתמשים סיפוק מעצם השימוש בו. 

משרד החקלאות

משרד החקלאות

מקרה מבחן

#5

פיתוח כלי עזר למיפוי בעיות ציבוריות עבור עובדי ממשלה

bottom of page