top of page

המטרה

המחקר

פיתוח הפתרונות

התוצאה

לאחר עבודת איפיון ועיצוב של מספר שבועות, הוגש ללקוח ה- Flow המעודכן של תהליך ה- Onboarding. התוצר כלל ניקוי משמעותי של מורכבות התהליך, שיפור דרמטי בהנגשת המידע ועדכון השפה הגרפית בהתאם לסטנדרטים המוכרים בשוק. כמן כן, הוצג ללקוח מסמך תובנות המחקר שמאפשר לבעלי תפקידים שונים בארגון לרכוש הבנה מעמיקה של חוויית המשתמש ״בעולם האמיתי״.


ניהול הפרוייקט - תומר ענבר, UX/UI - יואש אבנון

מייטרוניקס היא החברה המובילה בעולם בשוק הרובוטים לניקוי בריכות. מוצרי הדגל שלה הינם רובוטים משולבי טכנולוגיית IoT המאפשרת שליטה מרחוק באמצעות אפליקציה. 


בדומה למוצרים חכמים אחרים, בעת רכישת המכשיר נדרשים המשתמשים לבצע תהליך Onboarding, לשם התקנת המוצר וחיבורו לאינטרנט. המשתמשים דיווחו על ערכים נמוכים של שביעות רצון מהתהליך, ורבים מהם פנו למוקד הטלפוני לקבלת תמיכה. יצאנו לפרויקט במטרה לשפר את חוויית המשתמש בביצוע תהליך זה.

מן המחקר עלו שלוש תובנות-על המתארות קשיים רוחביים בחוויית המשתמש. התובנות הועברו למעצב ה- UX/UI כתשתית הכרחית לאיפיון ועיצוב מחדש של התהליך. 


אחת התובנות שזוהו, היא הקושי של המשתמשים להבין מתי עליהם להתחיל את ה- Onboarding, ומהו סדר הפעולות הנכון בעת הביצוע. התמודדנו עם תובנה זו על ידי פיתוח האפליקציה באופן המנצל אותה לא רק כפלטפורמה לביצוע התהליך, אלא גם כמפה המכווינה את פעולות המשתמש בדיגיטל ובעולם הפיזי. 

שם הלקוח:

Maytronics

שם הפרוייקט:

מחקר UX מקיף כתשתית שיפור חוויית ה- Onboarding במוצר IoT

המחקר עסק בזיהוי ובאיפיון נקודות הכאב בתהליך ה- Onboarding, בעזרת מחקר איכותני וניתוח נתוני האפליקציה. כדי להבין לעומק את נקודות הכאב, נבחנו הן חוויית המשתמש והן ההקשר הרחב שבתוכו היא מתקיימת. לשם כך בוצעו תצפיות עם המשתמשים בעודם מבצעים את תהליך ההתקנה. דגש מיוחד הושם על ניתוח המימדים הפיזיים והדיגיטליים של החוויה המתקיימים במקביל במוצרי IoT מסוג זה. 


בסיום, ממצאי המחקר האיכותני הוצלבו עם הנתונים הכמותיים לחיזוק ודיוק התובנות הרלוונטיות. מידע זה, הוצג על גבי Flow, דרכו זיהינו מסכים ספציפיים בהם חווים המשתמשים את נקודות הכאב. 

Maytronics

Maytronics

מקרה מבחן

#3

מחקר UX מקיף כתשתית שיפור חוויית ה- Onboarding במוצר IoT

bottom of page