פיתוח מוצר לתכנון צוואות

שיפור החוויה של הכנת צוואה, באמצעות העברת התהליך לדיגיטל ושימוש בהמחשות גרפיות

האתגר

צוואה היא מסמך משפטי חשוב בעל השלכות כלכליות מרחיקות לכת עבור האדם עצמו והקרובים לו. אנשים רבים נמנעים לחלוטין מלהכין אחת לאור המורכבות הרגשית המלווה בכך. אחרים, מתקשים לקבל החלטות מושכלות לאור השפה המשפטית הסבוכה המופיעה בה.

המחקר

שלב המחקר התמקד בהתחקות אחר החוויה של הכנת צוואה, ואיתור האלמנטים המורכבים ביותר להבנה במסמך. לכן, בוצעו הפעולות הבאות: קריאה של צוואה גנרית עם משתמשים, ניתוח של מאמרים אקדמיים בנושא וראיונות עם עו״ד.

האיור מתוך Law by Design - Margaret Hagan

פיתוח הרעיון

בשלב זה נעשה שימוש בשני עקרונות מרכזיים להתמודדות עם האתגר: שינוי הצוואה ממסמך משפטי למוצר דיגיטלי ושימוש בכלי Data Visualisation להנגשת המידע.

התוצר

Willit - אתר ליצירת צוואה באופן עצמאי. 
מילוי הצוואה במרחב הביתי, היכולת לקחת הפסקה, והאפשרות לקיים התייעצות, מפחיתים את המעמסה הרגשית המלווה בתהליך.

הפרוייקט בוצע בשיתוף פעולה עם גיל רנוב

הפלטפורמה הדיגיטלית מאפשרת לפרק את התהליך לשלבים קצרים וברורים ולהציג את ההתקדמות לאורכו.

אינפורמציה מורכבת מוצגת באמצעות דיאגרמות אינטראקטיביות פשוטות. אלו מאפשרות הנגשה ברורה של המידע, והצגתו באופן הממחיש את ההשלכות של החלטות שונות.

בצוואה ניתן לשלב סרטונים, תמונות וקטעי קול המוסיפים רובד רגשי משמעותי, ומסייעים בהמחשת הרציונל העומד בבסיס ההחלטות.